PHU Mago-Serwis

Kontakt email, www
ul. Mostowa 8/1
83-328 Kamienna Góra , woj. Pomorskie

Systemy alarmowe

Systemy bezpieczeństwa

Specjalizacje:

  • Systemy alarmowe
  • Systemy bezpieczeństwa

O nas

Agencja Ochrony Osób i Mienia oraz UsługDetektywistycznych BARTCZAKUtworzona na podstawie koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji nr L-0381/03 udzieloną na prowadzenie działalnościgospodarczej w ramach indywidualnego przedsiębiorstwa. Firma opartajest wyłącznie na kapitale polskim.Agencja Ochrony Osób i Mienia oraz Usług DetektywistycznychBARTCZAK podpisując umowę na ochronę bierze całkowitąodpowiedzialność materialną za powierzone do ochrony mienie. wsytuacji kradzieży z włamaniem udokumentowanej protokołempolicyjnym zobowiązuje się ponieść jego skutki.W związku z prowadzoną działalnością ochroniarską firma naszareasekuruje się w PZU S.A. W zakresie ubezpieczeniakontraktowo-deliktowego.Właścicielem firmy jest JanuszBartczak, posiadający licencję pracownika ochrony fizycznejdrugiego stopnia nr 0025383.Od pierwszych dni swojego istnienia stawiamy na jakość iskuteczność świadczonych usług. Wysoka jakość usług jest wypadkowąwielu czynników, wśród których na szczególną uwagę zasługujestaranny dobór kadry pracowniczej.Duże znaczenie ma dla nas przygotowanie praktyczne, doświadczenie,znajomość podstaw prawnych, wysoki poziom kultury osobistej, atakże ogólne predyspozycje psychofizyczne potrzebne do wykonywaniazawodu pracownika ochrony.W gronie naszych pracowników znajdują się licencjonowani orazprzeszkoleni Agenci Ochrony. Dobór odpowiedzialnych ludzigwarantuje nam wysoki poziom świadczonych przez nas usług, zgodniez przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób imienia (Dz.U. Nr 114).W zakresie ładu i porządku publicznego współpracujemy z Policją,Strażą Miejską, a także Strażą Pożarną. W zależności od potrzeb, poobjęciu nowego obiektu pod dozorowanie, zawiadamiamy pisemniestosowne jednostki, jak też również wymieniamy spostrzeżenia ozagrożeniach.Agencja Ochrony Osób i Mienia oraz Usług DetektywistycznychBARTCZAK chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, prowadzidziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w kompleksowej lubw wymaganej przez klienta formie.